Klassiskt rockset med lönnstommar. Dubbla baskaggar och sex olika pukstorlekar ger stor valmöjlighet