En scenmonitor/ topp 15” + 1,5” som listas på de flesta raiders