LP´s högsta serie av fiberglass congas och bongos är basen i vårt kit. Vi har också timbales, djembe, darbuka och diverse skrammel.