Slutsteg på 4x2500W utan processing men med inbyggd limiter