På lagret finns ca 200 löpmeter svart samt ca 100 löpmeter vit, 6m hög molton. Andra färger och höjder tas fram på beställning.