Klassisk armatur med olika styrkor och spridningar.