63A PDU med 24 krestar ut på soccapex samt schucko. 32A vidarematning samt strömmätning.