Zoom-Profil på 1000W glödljus. 4st spadar samt en spridning på 14°-35°