På lagret finns drygt 250 löpmeter tross. Den mesta är Prolyte H30V, men även 3-kant och 40-tross finns. Mer och mer av vår tross blir svartmålad.