Från denna kör vi resurskrävande content på upp till 4st bildutgångar.